PROGRAMI

Ponuđeni programi koncipirani su tako da primenom različitih metoda i vežbi dovode do ličnog razvoja i promena na više nivoa. Principom praktične primene i uporednom jednostavnom edukacijom, ostvaruje se vidljiv napredak u različitim oblastima.

Svi programi podrazumevaju besplatne radne listove i odgovarajući štampani materijal. Akcenat je na pitanjima koja prate potrebe klijenta.

Na temama koje su sastavni delovi programa, kao i na drugim posebnim temama, radi se i na pojedinačnim sesijama koje podržavaju lični razvoj. Način rada – individualni pristup.

DŽOKER (DRUGO „JA“)

Sveobuhvatnost ovog programa podrazumeva uklanjanje štetnih i kreiranje korisnih sadržaja u najvažnijim oblastima života: lični napredak, odnosi sa drugim ljudima, obrazovanje, karijera, finansije, mentalno i fizičko zdravlje, doprinos društvu. Vodeći koncept je rad sa „Drugim JA“, gde otkrivamo ličnu suštinu u cilju usklađivanja sa sopstvenim vrednostima.

MOMENTUM PRAKTIKUM

Program čine praktične, jednostavne i veoma korisne vežbe, bazirane na NLP metodologiji. Svaka pojedinačno, predstavlja mali korak ka vidnim i značajnim promenama kako na nivou lične percepcije tako i u domenu uspostavljanja kvalitetnih odnosa sa okolinom i ostvarenja ciljeva.

MENJAM SE

Program „Menjam se“ pomoćiće da otkrijete da li sami kreirate život po sopstvenim merilima ili to neko drugi čini umesto vas. Sadržaj ima za cilj podsticanje motivacije, poboljšanje opšteg stanja, prevazilaženje unutrašnjih prepreka i nudi strategije kako da uspešno ostvarite ono što želite.

NOVO UPOZNAVANJE SEBE

Kroz „ Novo upoznavanje sebe“ dolazimo do odgovora na pitanja šta vas sprečava da donesete odluku o promeni, šta bez odlaganja možete da učinite za svoj napredak i kako prihvatiti sebe?

MOJ KONCEPT

Ono gde sam danas, šta radim, u čemu uživam, rezultat je velikog rada, učenja i iskustva. Tražeći I nalazeći odgovore na sopstvena pitanja, odlučila sam da motivišem I podržim druge na putu ka njihovoj promeni. Sve o čemu govorim i pišem i sama praktikujem. Mišljenja sam da znanje i iskustvo imaju smisla ako se prenose i dele sa drugima.

PRATITE ME

MEJLING LISTA

Untitled form Copy 2

2019 © Dizajniranje Promene. Sva prava zadržana.
Power by: M-83