LIČNI RAZVOJ

Lični razvoj je potreba svakog pojedinca koji želi postići uspeh u različitim aspektima života. Na ovom mestu dobićete podršku, jednostavne i praktične alate pomoću kojih učimo da prepoznajemo emocije i upravljamo njima, oslobađamo se štetnih navika i uverenja i instaliramo nova, korisna. Učimo kako da komuniciramo i gradimo kvalitetne odnose, kreiramo vizije i ostvarujemo ih, programiramo ciljeve.

NLP

U radu, pored ostalih tehnika, praktikuju se priznate NLP metode koje su jednostavne i veoma delotvorne.

NLP ( neuro-lingvističko programiranje) je najpoznati svetski komunikacioni model i disciplina koja se bavi pokretanjem pozitivnih promena kako na ličnom planu tako i u drugim kategorijama života.

Licni Razvoj | NLP | Dizajniranje Promene

To je metodologija koja se bavi prepoznavanjem, opisivanjem i prenošenjem uspešnih strategija sa jedne osobe na drugu ili iz jedne oblasti života na druge. Ova metodologija proučava na koji način ljudi reaguju na iskustva i kakvo značenje i značaj im daju kroz komunikaciju (jezik i ponašanje).

Svrha je podrška u procesu kreiranja novih unutrašnjih iskustava. Kreiranjem unutrašnjih iskustava kreiramo i svoje ponašanje. Što su ona intenzivnija i pozitivnija, veći je uticaj pri stvaranju podržavajućih uverenja prema situacijama iz realnog života.

INDIVIDUALNI TRENING

Individualna coaching sesija zasniva se na specifičnom dijalogu i tehnikama sa ciljem uklanjanja mentalnih i emotivnih blokada i osnaživanjem na pozitivne promene radi ličnog razvoja i funkcionalnijeg i kvalitetnijeg života.

Ova vrsta rada nastala je kao odgovor na zahteve modernog društva, a to su da se različite teme i problemi rešavaju ili ciljevi ostvaruju na brz i efikasan način.

Oblasti na kojima se radi:
  • Postavljanje i postizanje ciljeva
  • Upravljanje emocijama i uspostavljanje određenog mentalno-emocionalnog sklopa
  • Usvajanje novih obrazaca i promena ponašanja
  • Identifikovanje ključnih vrednosti i interesovanja
  • Prevazilaženje blokada i zastoja
  • Promena negativnih uverenja
  • Promena štetenih navika
  • Kvalitetna i uticajna komunikacija
  • Kreativno planiranje
Na individualnim treninzima obrađuju se pojedinačno i teme koje čine sadržaj ponuđenih programa – vidi stranu programi
Individualni sesija traje 60 do 90 minuta. Cena: 2.000 RSD

MOJ KONCEPT

Ono gde sam danas, šta radim, u čemu uživam, rezultat je velikog rada, učenja i iskustva. Tražeći I nalazeći odgovore na sopstvena pitanja, odlučila sam da motivišem I podržim druge na putu ka njihovoj promeni. Sve o čemu govorim i pišem i sama praktikujem. Mišljenja sam da znanje i iskustvo imaju smisla ako se prenose i dele sa drugima.

PRATITE ME

MEJLING LISTA

Untitled form Copy 2

2019 © Dizajniranje Promene. Sva prava zadržana.
Power by: M-83