DŽOKER (DRUGO „JA“)

SADRŽAJ:
1. Etapa: Značaj percepcije; Rad sa drugim Ja ; Upoznavanje sebe; Reprogramiranje slike o sebi; Vežba „Krugovi“
2. Etapa: Samopouzdanje; Lični potencijali; Upravljanje emocijama; Filmovi uma; Konvezija negativnih uverenja i navika
3. Etapa: Umetnost promene perspektive; Značaj fokusa, Fleksibilnost; Moć pitanja; Generisanje novog uverenja
4. Etapa: Ciljevi; Kreativna radionica; Sistem vrednosti i prioriteti; Kontrast; Prevazilaženje prepreka; Aktiviranje resursa
5. Etapa: Kreiranje i održavanje zdravog uma, duha i tela; Ograničavajući faktori; Upravljanje stresom; Unutrašnji osmeh;
6. Etapa: Reciprocitet umnog i materijalnog bogatstva; Novac, sreća i vi; Pravilo reverzibilnog truda i faktor vremena
7. Etapa: Sad i ovde kao generator budućnosti; Transformacija negativnih osećaja; Moć sugestije; Kreiranje rutine.
Program ima 7 etapa, svaka u trajanju od 90 do 120 minuta. Dinamika – jednom do dva puta nedeljno.
Cena programa: 8.500 RSD

MOJ KONCEPT

Ono gde sam danas, šta radim, u čemu uživam, rezultat je velikog rada, učenja i iskustva. Tražeći I nalazeći odgovore na sopstvena pitanja, odlučila sam da motivišem I podržim druge na putu ka njihovoj promeni. Sve o čemu govorim i pišem i sama praktikujem. Mišljenja sam da znanje i iskustvo imaju smisla ako se prenose i dele sa drugima.

PRATITE ME

MEJLING LISTA

Untitled form Copy 2

2019 © Dizajniranje Promene. Sva prava zadržana.
Power by: M-83